نقل قول از گروه ها

Then one day you find, ten years have got behind you. No one told you when to run, you missed the starting gun
و یک روز میفهمی که ده سال را پست سر گذاشتی و هیچکس بهت نگفت که کی بدوی و تو شلیک آغاز مسابقه (زندگی) رو از دست دادی!

— Pink Floyd
ارتباط با مدیر
آمار بازدید
  • 1
  • 12,099
  • 18,130
  • 104,187
  • 283,855
  • 10,304,443
  • ۰۴/۱۷/۱۳۹۶

راک و متال ایرانی

راک و متال خارجی